Zasáhly Vás povodně v roce 2013, neplaťte daně!

Podle Rozhodnutí ministra financí Ing. Miroslava Kalouska ze dne 11. 6. 2013 MF-65 647/2013/39 je prominuta úhrada daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události. V období 2. července 2013 došlo na území České republiky k rozsáhlým povodním a záplavám, v jejichž důsledku byl vyhlášen nouzový stav. Území, která byla povodněmi postižena, v těchto oblastech tak v případě zasažení povodněmi bude možné žádat o prominutí úhrady daně, jsou následující – Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a hlavní město Praha.

Prominutí úhrady daně z příjmů právnických osob

 • Prominuta je úhrada daně z příjmů právnických osob, za období, kdy došlo k mimořádné události u právnických osob, které byly postiženy povodněmi.
 • Výše prominutí daně odpovídá skutečné škodě na majetku poplatníka.
 • Pokud byl majetek pojištěn, výše skutečné škody vychází z posudku pojišťovny (dopis, který pojišťovna v souvislosti s pojistnou událostí zaslala).
 • Pokud majetek postižený povodní nebyl pojištěn, je při stanovení skutečné výše škody vycházeno z posudku znalce dle zákona o znalcích a tlumočnících.
 • V případě, že byl postižený majetek pojištěn jen částečně, je skutečná škoda doložena posudkem pojišťovny a posudkem znalce na nepojištěnou část.
 • Dle informace GFŘ skutečnou škodou na majetku není ušlý zisk. Při stanovení skutečné škody je vycházeno z posudku pojišťovny či posudku znalce, pokud jsou například v účetnictví evidovány vyšší náklady v souvislosti s povodněmi, není k těmto přihlíženo.
 • Výše škody je prokazována správci daně současně s podáním daňového přiznání.
 • Pokud je majetek používán k činnostem, které jsou předmětem daně pouze částečně, je skutečná škoda na majetku uplatněna v poměrné výši k těmto činnostem.
 • Pokud je majetek, na kterém došlo ke škodě v důsledku povodní v nájmu nebo je pořizován na leasing, škodu může uplatnit pouze vlastník příslušného majetku, tedy pronajímatel či leasingová společnost.

Prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob

 • Prominuta je úhrada daně z příjmů fyzických osob připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu (příjmy dle § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) u fyzických osob, které byly postiženy povodněmi.
 • Výše prominutí daně odpovídá skutečné škodě na majetku poplatníka.
 • Pokud byl majetek pojištěn, výše skutečné škody vychází z posudku pojišťovny (dopis, který pojišťovna v souvislosti s pojistnou událostí zaslala).
 • Pokud majetek postižený povodní nebyl pojištěn, je při stanovení skutečné výše škody vycházeno z posudku znalce dle zákona o znalcích a tlumočnících.
 • V případě, že byl postižený majetek pojištěn jen částečně, je skutečná škoda doložena posudkem pojišťovny a posudkem znalce.
 • Dle informace GFŘ skutečnou škodou na majetku není ušlý zisk. Při stanovení skutečné škody je vycházeno z posudku pojišťovny či posudku znalce, pokud jsou například v daňové evidenci/účetnictví evidovány vyšší výdaje/náklady v souvislosti s povodněmi, není k těmto přihlíženo.
 • Výše škody je prokazována správci daně současně s podáním daňového přiznání.
 • Pokud je majetek používán k činnostem, které jsou předmětem daně pouze částečně, je skutečná škoda na majetku uplatněna v poměrné výši. Například pokud OSVČ využívá rodinný dům jen z části pro podnikání, uplatní se škoda jen v poměru, v jakém je rodinný dům pro podnikání využíván ve vztahu k celkové podlahové ploše rodinného domu.
 • Pokud je majetek, na kterém došlo ke škodě v důsledku povodní v nájmu nebo je pořizován na leasing, škodu může uplatnit pouze vlastník příslušného majetku, tedy pronajímatel či leasingová společnost.
 • V případě, že byla škoda způsobena veřejné obchodní společnosti, budou ji moci uplatnit společníci podle výše podílů stanovených společenskou smlouvou při podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, obdobně je postupovánu v případě komplementářů u komanditní společnosti.

Pokud máte k danému tématu jakékoliv dotazy, potřebujete pomoci se žádostí o prominutí úhrady daně v souvislosti s povodněmi, nebo si nejste jisti, zda je daná skutečná škoda uznatelná pro účely prominutí úhrady daně, neváhejte nás kontaktovat zde.

Tento článek byl publikován v rubrice DPFO - Daň z příjmu fyzických osob, DPPO - Daň z příjmu právnických osob a označen štítky , , , .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*