Pozor na nárok na odpočet u „předražené“ reklamy!

Dle nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu, rozsudek 9 Afs 75/2012 ze dne 11. prosince 2013, nebyl uznán nárok na odpočet z „předražené“ reklamy. Významným aspektem neuznání nároku na odpočet bylo zřetězení obchodu u dodavatele, který prostřednictvím obchodního řetězce řady subdodavatelů cenu za televizní reklamní spoty dle názoru Nejvyššího správního soudu neúměrně navýšil. K odvisílání reklamy skutečně došlo, a to na televizních stanicích AXN, Spektrum a Sport 1. Nejvyšší správní soud, potažmo ostatní orgány státní zprávy rozhodující v uvedené věci spatřovaly však pochybení a důvody pro neuznání nároku na odpočet zejména v následujících skutečnostech:

  • Předložené faktury za reklamní spoty byly formálně správné, byly vystaveny společností Property Praha. Spráci daně však vznikly pochybnosti o tom, že reklama byla skutečně zajištěna společností uvedenou na dokladech, tedy společností Property Praha. Důkazní břemeno tak bylo přeneseno na odběratele, tedy na společnost, jejíž nárok na odpočet byl zpochybněn.
  • Výslechem svědka (bývalého jednatele společnosti Property Praha) nebylo však prokázáno, že uvedenou reklamu společnost Property Praha skutečně zajišťovala. Společnost Property Praha byla v době soudního řízení nekontaktní, což nepřispělo k prokázání zpochybňovaného nároku na odpočet.
  • Cena za reklamní spoty byla 20-ti násobně vyšší než dle ceníku jednoho ze subdodavatelů v řetězci společností, které měly reklamu zajišťovat.

Na základě uvedených skutečností Nejvyšší správní soud neuznal nárok na odpočet z takto poskytnuté reklamy. Ve svém odůvodnění uvádí:

„pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné kromě prokázání uskutečnění samotného zdanitelného plnění prokázat též, že deklarované plnění bylo pořízeno od plátce DPH uvedeného na daňovém dokladu. Pro nárok na odpočet daně je nezbytné, aby přijaté plnění bylo skutečně přijato od tvrzeného plátce DPH.“

V uvedeném případu, který byl předmětem rozsudku, nebylo prokázáno, že služba byla skutečně poskytnuta společností Property Praha uvedenou na dokladech jako dodavatel, nárok na odpočet tak nebyl odběrateli přiznán.

 

Tento článek byl publikován v rubrice DPH - Daň z přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*